Эцэг эхээс авах санал асуулга

Ковид-19 цар тахлын үед баримтлах сурагч, эцэг эхийн дагаж мөрдөх дэгийг хамтран мөрдөж хэвшүүлээрэй.

Бидэнтэй хамтран ажилласан эцэг эх, асран хамгаалагч та бүхэндээ баярлалаа.

НЕБ-ын 151 дүгээр сургуулийн захиргаа